Jacquet werkkleding?

Jacquet werkkleding?

Een predikant schaft, zoals hij dat noemt, een preekjacquet aan. Dit gebruikt hij uitsluitend voor de uitoefening van zijn ambt. Hij is van mening dat het jacquet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend te gebruiken is voor predikantswerkzaamheden. Daarom zijn de kosten...
Nabetaling 13 jaar vakantiegeld schijnzelfstandige

Nabetaling 13 jaar vakantiegeld schijnzelfstandige

Een kozijnenfabriek werkte dertien jaar met een zelfstandige timmerman. Hij werkte op commissiebasis. Vakantie was dus voor eigen rekening. Tegen zijn pensioen claimde de timmerman echter uitbetaling van het vakantiegeld dat hij in die dertien jaar niet had ontvangen....
Vraagt u een Verklaring Omtrent het Gedrag?

Vraagt u een Verklaring Omtrent het Gedrag?

Werkgevers kunnen aan kandidaten voor een functie of stageplaats een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht. De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt...
Inspiratieavond automatisering 12 december 2017

Inspiratieavond automatisering 12 december 2017

Komend jaar 2018 gaan wij als kantoor wederom een stap maken in de digitalisering. Reeds 70% van onze cliënten levert haar administratie op dit moment digitaal aan. Uiteraard hebben wij het doel dit percentage in 2018 wederom te verhogen. Daarom organiseren we op...