Tja wat vind ik van het belastingplan 2020. Om heel eerlijk te zijn, ik vond het niet echt spannend dit jaar, een groot deel van de maatregelen was al bekend na bekendmaking van het klimaatakkoord.
Nederlanders gaan volgens ons kabinet over het algemeen meer overhouden van iedere euro die binnenkomt en (meer) werken wordt lonender. Hier staat een lastenverzwaring voor bedrijven tegenover. Ook wordt direct werk gemaakt van het Klimaatakkoord, met belastingmaatregelen die klimaatvriendelijk gedrag stimuleren.
Laat ik kort enkele maatregelen opsommen die ons als ondernemers raken.

1. De zelfstandigenaftrek gaat omlaag naar € 5.000,-. (Bedraagt in 2019 nog € 7.280,-.)
Reden? Volgens ons kabinet is er sprake van een aanzienlijke verschil in de fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen. Naar mijn mening vergeet men hierbij wel dat zelfstandige heel andere risico’s en ook kosten kennen om zich tegen deze risico’s te beschermen dan werknemers. Men spreekt over aanzienlijk, de verlaging van € 2.280,- gaat echter plaatsvinden in 8 jaar tijd !, na een maatregel waar je trots op mag zijn. Gelukkig wordt de MKB winstvrijstelling (die in veel gevallen een hogere absoluut voordeel met zich meebrengt) niet aangepast.

2. Afschaffen korting op de vennootschapsbelasting
Het kabinet stelt voor om met ingang van 2021 de betalingskorting voor de vennootschapsbelasting af te schaffen. Vennootschappen die de aanslag vennootschapsbelasting in een keer vooruitbetalen krijgen op dit moment nog een betalingskorting van 4%. Deze maatregel moet jaarlijks 160 miljoen gaan opbrengen.
Persoonlijk vraag ik me echter wel af hoeveel vennootschappen dan nog ineens vooruit blijven betalen? Laten we hopen voor de Belastingdienst dat de rente niet gaat stijgen.

3. De beloofde verlaging in de vennootschapsbelasting wordt uitgesteld
In 2020 blijft de vennootschapsbelasting, voor de winst hoger dan € 200.000,-, 25%, pas in 2021 gaat dit tarief nu omlaag waarna het uiteindelijk zal uitkomen op 21,7% in 2021. (Dat zou 20,7% worden)
Het lage tarief, voor de winst lager dan € 200.000,- daalt echter wel volgens planning van 19% in 2019 naar 16,5% in 2020 en 15% in 2021. Positieve maatregel naar mijn mening die vooral de kleinere ondernemingen zal steunen.

4. De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt verhoogd van 1,2% naar 1,7% van de loonsom
Onbelaste vergoedingen richting werknemers zijn belast zodra de vrije ruimte overschreden wordt. Denk daarbij ook aan het verstrekken van een kerstpakket of uw bedrijfsfeestje. Deze ruimte wordt gelukkig verhoogd. Verstrekt u een bedrag dat hoger uitkomt dan deze grens van 1,2% in 2019 of 1,7% in 2020 dan betaald u 80% extra belasting via uw aangifte loonheffing.

5. Bijtelling van de auto van de zaak
In 2019 kennen we nog 2 tarieven in de bijtelling. Voor emissie loze auto’s geldt een bijtelling van 4% over de eerste € 50.000,- van de cataloguswaarde voor het meerdere wordt 22% betaald. Ook voor alle niet elektrische of waterstof wagens betaald men 22% over de cataloguswaarde.
Deze bijtellingen worden de komende jaren verhoogd, een maatregel welke afkomstig is uit het klimaatakkoord. Vanaf 2020 gaat de bijtelling voor emissie loze auto’s naar 8% over de eerste € 45.000,- van de cataloguswaarde, over het meerdere wordt weer 22% betaald. Vanaf 2021 betaald men 12% over de eerste € 40.000,- en zo zal het bijtellingspercentage jaarlijks verhoogd worden zodat uiteindelijk in 2026 de voordelen van het emissie loos rijden verloren zullen gaan. Als tegenhanger zal de auto industrie gestimuleerd worden om meer emissie loze auto’s te produceren. Zo is o.a. in ons klimaatplan opgenomen dat er vanaf 2030 alleen nog maar emissie loze auto’s (nieuwe) verkocht mogen worden.
Emissie loos rijden blijft echter voorlopig nog voordelig. Wellicht is het raadzaam uw huidige brandstof auto eerder in te leveren en nog in 2019 of wellicht 2020 (niet alle wagens zijn meer leverbaar in 2019) te investeren in een nieuwe elektrische of waterstof wagen. De lagere bijtelling die u bij aanschaf ontvangt geldt 5 jaar ! Nog in 2019 investeren betekent dus nog 5 jaar lang profiteren van de bijtelling van 4% over de eerste € 40.000,-. Neem dan de overige voordelen nog mee, in 2019 ontvangt u nog 27% milieu investeringsaftrek bij eigen aanschaf (kan dus ook met financial lease). Uw betaald geen bpm en de komende jaren geen motorrijtuigenbelasting. En ook de brandstofkosten zullen uiteraard een stuk lager liggen.
Ons kantoor werkt samen met een mobliteitsadviseur, hij kan u verder helpen mocht u nog willen overschakelen naar een emissie loze auto in 2019.

Mocht u nog vragen hebben over een van de punten uit dit artikel, schroomt u dan niet om contact op te nemen met ons kantoor, wij helpen u uiteraard graag verder.