‘De nieuwe kleineondernemersregeling (KOR): aanmelden of afmelden?’

We horen het de laatste dagen allemaal op de radio, de kleine ondernemersregeling voor de BTW gaat veranderen. In onderstaand artikel proberen we je duidelijk te maken wat er verandert en of je nu wel of niet voor deze regeling moet kiezen.
Sinds 1 juni jl. kan je kiezen voor de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) per 1 januari 2020. Doe je nu geen btw-aangifte omdat je gebruikmaakt van de ontheffing administratieve verplichtingen en is jouw jaaromzet minder dan € 20.000? Je valt dan per 1 januari 2020 automatisch onder de nieuwe KOR. Wil je of kan je geen gebruik meer maken van de KOR, dan moet je je tijdig afmelden. Ook rechtspersonen kunnen van de nieuwe regeling gebruiken. Hierna geven we aan waarmee je rekening moet houden bij de keuze om je aan- of juist af te melden voor de nieuwe KOR.

Huidige regeling.
De bestaande KOR is een verlaging van de per saldo door jou verschuldigde btw. Je factureert dus wel met btw maar blijf je onder een bepaald jaarbedrag dan hoef je deze btw niet of maar gedeeltelijk te betalen aan de Belastingdienst. Voldoe je als kleine ondernemer aan deze regeling dan levert het je daadwerkelijk een financieel voordeel op. Daarnaast wordt bij de huidige regeling pas na afloop van het boekjaar bepaald of je eraan voldoet (je hoeft je dus niet vooraf aan te melden). De huidige regeling geldt alleen voor IB-ondernemers (ZZP, eenmanszaak etc)

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2020
Omzetgerelateerde btw-vrijstelling zonder aftrekrecht
Het uitgangspunt voor de nieuwe KOR is jouw jaaromzet. Die moet lager zijn dan € 20.000. Kies je in dat geval voor de nieuwe regeling, dan ben je vrijgesteld van btw en heb je geen administratieve verplichtingen. Omdat je geen btw in rekening brengt aan jouw klanten, kan je de aan jouw in rekening gebrachte btw niet aftrekken. Deze regeling breng je dus geen liquide voordeel zoals de vorige regeling maar alleen een lastenverlichting.

Herzienings-btw
Verricht je btw-belaste prestaties en kies je voor de nieuwe KOR? Het kan dan zijn dat je de in het verleden afgetrokken btw op bepaalde investeringen moet terugbetalen aan de Belastingdienst (herzienings-btw). Je wordt namelijk een btw-vrijgestelde ondernemer die geen recht heeft op btw-aftrek. Je krijgt dan met terugbetaling van btw te maken als je in het verleden btw in aftrek hebt gebracht op de aanschaf van onroerende en/of roerende zaken, waarvan in 2020 en volgende jaren nog een herzieningsperiode loopt van respectievelijk 9 en 4 jaar. Onder de nieuwe KOR zou je in die jaren de herzienings-btw jaarlijks moeten terugbetalen als deze meer dan € 500 bedraagt. Deze terugbetaling van herzienings-btw kan aanleiding zijn om niet voor de nieuwe KOR te kiezen.

Afmelden
Heb je nu ontheffing van de administratieve verplichtingen en voldoe je aan de omzeteis (tot € 20.000)? Je wordt dan automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR per 1 januari 2020. Je kan je tot 20 november 2019 afmelden met het speciale afmeldformulier. Heb je je afgemeld, dan kan je 3 jaar geen gebruik maken van de nieuwe KOR. Meld je je niet tijdig af, dan zit je in beginsel 3 jaar vast aan de nieuwe KOR, tenzij je tussentijds de omzetgrens van € 20.000 per jaar overschrijdt. In dat geval word je btw-plichtig vanaf de opdracht waarmee je de omzetgrens overschrijdt. Je moet dan ook weer aan alle btw-verplichtingen voldoen.

Aanmelden
Maak je nog geen gebruik van de KOR of maak je geen gebruik van een ontheffing van de administratieve verplichtingen en wil je in 2020 gebruikmaken van de nieuwe KOR? Je kan je dan aanmelden via het speciale aanmeldformulier van de Belastingdienst. De huidige KOR staat alleen open voor de btw-ondernemer/ natuurlijk persoon. De nieuwe KOR kan ook worden gebruikt door rechtspersonen met een kleine omzet tot € 20.000. Denk naast bv’s bijvoorbeeld ook aan stichtingen en verenigingen met geringe ondernemingsactiviteiten. Je moet je uiterlijk vóór 20 november 2019 hebben aangemeld om per 1 januari 2020 van de nieuwe KOR gebruik te kunnen maken.

Ons advies
De nieuwe regeling verschilt drastisch ten op zichtte van de oude regeling en kent naar onze mening vele nadelen:
– Je moet je van te voren afmelden of aanmelden
– Je zit drie jaar vast aan de gemaakte keuze
– Je moet zelf bijhouden vanaf welke factuur je eventueel boven de € 20.000,- uitkomt en vanaf die factuur weer met btw factureren.
– De nieuwe regeling levert geen financieel voordeel meer op, alleen administratieve lastenverlichting !
– Je kunt je afvragen of het professioneel over komt om zonder btw te factureren? Je laat wel heel duidelijk zien dat je een kleine ondernemer bent.
– Je hebt geen recht op vooraftrek, ben je van plan te investeren dan geeft dit dus een flink nadeel
– Je moet rekening houden met eventuele voorbelasting die in voorgaande jaren teruggevraagd is en deze eventueel terugbetalen (herzieningsregeling)

Meld je dus alleen aan wanneer je zeker weet dat je jaarlijks onder de € 20.000,- omzet blijft en overleg met ons kantoor of er wellicht sprake is van terugbetaling conform de herzieningsregeling.

Mochten je nog met vragen zitten rondom deze regeling neem dan even contact op met ons kantoor en we helpen je verder.