Dat corona grote gevolgen heeft is alom bekend. Helaas beginnen we bij AKRH ook hinder te ondervinden. Januari is traditioneel onze drukste maand. We vinden het dan ook erg vervelend dat we momenteel niet kunnen voldoen aan het serviceniveau wat u van ons gewend bent.

Corona maatregelen en invloed op werk
Door de corona maatregelen is het voor nagenoeg iedereen lastiger om alle werkzaamheden te kunnen verrichten. Zo ook voor de medewerkers van AKRH. Uiteraard doen we wat we kunnen, maar ook wij moeten ons aanpassen aan de maatregelen en roeien met de riemen die we hebben.
Hierdoor zijn wij minder bereikbaar en reageren we soms wat later dan u van ons gewend bent.

Ziekte
Helaas is ons kantoor ook getroffen door corona en andere zieken. Naast de thuiswerkmaatregel hebben we helaas ook minder mankracht. We hopen van harte dat iedereen snel weer beter is.

Geschatte btw-aangiftes
Door deze samenloop van omstandigheden kan het zijn dat de btw-aangifte voor het vierde kwartaal van 2020 geschat wordt. Dit geldt alleen voor de ondernemers die tot op heden nog geen aangifte van ons ontvangen hebben.

De aangifte moet uiterlijk 31 januari binnen zijn. Uiteraard doen wij ons uiterste best om zoveel mogelijk aangiftes volledig af te handelen. Het helpt hierbij wanneer u alles al heeft aangeleverd of dit zo snel mogelijk doet.

Een eventuele schatting van deze laatste aangifte over 2020 kan eventueel later in het jaar gecorrigeerd worden met een suppletieaangifte, deze verrichten we altijd gelijktijdig met de afronding van uw jaarrekening.

Moeilijke periode
Het team van AKRH begrijpt dat het voor u allemaal een lastige periode is. We betreuren het dan ook enorm dat wij u niet de service kunnen leveren welke u van ons gewend bent. Desalniettemin hopen we dat wij op uw begrip kunnen rekenen. We zetten onze schouders eronder de komende tijd en hopen dat alles snel weer is zoals vanouds.