Voor de ondernemers die hun salarisadminstratie via AKRH regelen hebben we 8 belangrijke punten op een rij gezet. De informatie in dit bericht kan erg belangrijk voor u zijn. Neemt u daarom rustig de tijd en kijk wat er voor u van toepassing is. Wanneer u vragen heeft dan staat ons team uiteraard voor u klaar.

Vrije Ruimte WKR
De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 vergroot voor de eerste € 400.000 van de loonsom van 1.7 procent naar 3 procent.
Vooralsnog gaat de vrije ruimte per 1 januari 2022 weer terug naar 1.7 procent over de eerste € 400.000 en 1,18 procent over de rest.

Hoe dient er te worden omgegaan met vergoedingen uit de WKR (werkkostenregeling) in relatie tot het bonusverbod uit artikel 6A NOW 1.0 voor bestuur en directie?

Er mogen aan bestuur en directie geen bonussen uitgekeerd worden uit welk potje dan ook. Het opnemen van de vrije ruimte voor de WKR ten behoeve van het overige personeel van de werkgever wordt niet beschouwd als een bonus in het kader van een bonusverbod van de NOW.

Let op bij de NOW 2 en verder bij de aanvraag op concernniveau: het bonus- en dividendverbod geldt niet indien het totale voorschot dat is verstrekt aan die natuurlijke persoon, rechtspersoon of groep minder is dan € 100.000 dan wel de totale subsidie, rechtspersoon of groep minder is dan € 125.000.
Maar een vergoeding WKR mag wel uitgekeerd worden. Zolang het maar geen bonus betreft. Geef aan ons door wat u wilt verstrekken in december

Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding
Het kabinet komt met een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten per 1 januari 2022. Hiermee kan de werkgever thuiswerkkosten onbelast vergoeden aan de werknemers. Dit betekent, dat je geen loonheffingen over dit bedrag hoeft in te houden. De gerichte vrijstelling gaat gelden voor vergoedingen van maximaal € 2,00 per thuisgewerkte dag. De vrijstelling geldt ook wanneer de werknemer een deel van de dag thuiswerkt.

Einde vaste reiskostenvergoeding
Krijgen de werknemers een vaste reiskostenvergoeding van de werkgever en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoef je de vaste vergoeding in 2021 niet aan te passen.

In elk geval tot 1 januari 2022 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen nog onbelast vergoed worden. Ook al worden deze kosten als gevolgd van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

Bijtelling elektrische auto van de zaak
Het kabinet stelt voor om de korting op de bijtelling voor auto’s van de zaak zonder CO2-uitstoot met ingang van 1 januari 2022 te verlagen met 6% procent. De bijtelling wordt dan 16 procent. Daarnaast is het voorstel om per 1 januari 2022 de cap (de korting op de bijtelling) te verlagen van € 40.000 naar € 35.000.

Ouderschapsverlof gedeeltelijk doorbetaald
Ouders krijgen vanaf 2 augustus 2022 recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Let op: dit geldt ook voor ouders die op 2 augustus 2022 een kind hebben dat nog geen jaar oud is. Ouders krijgen van het UWV een uitkering van 50 procent van hun dagloon, tot 50 procent van het maximum dagloon.

WHK Premie
Als je je brief met het WHK premiepercentage voor het jaar 2022 nog niet hebt doorgestuurd, wil je die dan naar ons toesturen? Dan kunnen wij dit premiepercentage meenemen in de salarisverwerking voor het jaar 2022.

NOW
Met betrekking tot de NOW is er erg veel informatie. In dit document leest u er alles over.